แนะนำที่เที่ยว

แนะนำที่เที่ยว

หมู่บ้านจีนสันติชล

หมู่บ้านสันติชล ตั้งอยู่ในตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย 4.5 .. เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นำเสนอเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานอันเป็นรากฐานของชุมชนมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและยังใช้กิจกรรมท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารจีนซึ่งเป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันทั้งด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนยูนนานการพัฒนาอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

วัดน้ำฮู

อยู่ที่ตำบลเวียงใต้เป็นที่ประดิษฐานของพระอุ่นเมืองพระพุทธรูปสิงห์สามอายุประมาณ 500 ปีสร้างด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์หน้าตักกว้าง 28 นิ้วสูง 30 นิ้วปางมารวิชัยพระพุทธรูปองค์นี้พระเศียรกลวงส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำซึมออกมาอยู่เสมอชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปนมัสการและขอน้ำที่ซึมออกมานี้โดยทางวัดได้นำมาผสมเป็นน้ำมนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันได้อัญเชิญพระอุ่นเมืองไว้เป็นพระประธานในโบสถ์ปกติหากไม่ใช่หน้าหนาวซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวทางวัดจะปิดประตูโบสถ์นักท่องเที่ยวที่ต้องการนมัสการพระอุ่นเมืองจึงต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเพื่อเปิดโบสถ์เสียก่อนนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกลัยาพระเชษฐภคินีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในบริเวณวัดอีกด้วย

บริเวณนี้มีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารคอยให้บริการด้วยนะครับที่จอดรถกว้างขวาง

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็นตั้งอยู่บนเขาทางทิศตะวันออกหลังหมู่บ้านแม่เย็นด้านหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งเจดีย์เก่าสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายได้ทั่วถึงทั้งบ้านเรืองและทุ่งนายิ่งถ้าได้ขึ้นไปในตอนเย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ตกโดยมีเทือกดอยจิกจ้องเป็นฉากหลังที่งดงามและพระธาตุแห่งนี้เป็นจุดสังเกตของผู้โดยสารทางเครื่องบินว่าเข้าเขตอำเภอปายแล้ว 

โดยปกตินักทอ่งเที่ยวจะขึ้นมาเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุแม่เย็นกันในช่วงเย็นเพื่อรอชมความงามของเมืองปายซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ทั้งเมืองจากจุดนี้ด้วยระยะทางจากเมืองที่ไม่ไกลนักนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานมาเที่ยวที่นี่ได้ไม่ยากนักเมื่อมาถึงพระธาตุแม่เย็นเราจะต้องเดินขึ้นบันไดอีกพอสมควรแค่พอเหนื่อยแต่ไม่ต้องกังวลครับบริเวณรอบๆพระธาตุแม่เย็นมีร้านโปสการ์ดที่ขายอาหารและของว่างด้วยสามารถสั่งเพิ่มพลังก่อนกลับได้ 

 

บ่อน้ำร้อนท่าปาย

  โป่งน้ำร้อนท่าปายเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอยู่ใกล้ตัวเมืองปายเหมาะที่จะมาเล่นน้ำอาบน้ำแร่แบบธรรมชาติที่นี่เพราะเขามีบ่อแช่แบบธรรมชาติมากไม่ได้เป็นห้องเป็นอาคารแต่เป็นบ่อตามสภาพเดิมและยังสามารถเดินเที่ยวชมหรือทำกิจกรรมต้มไข่ก็ได้ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียสในบริเวณจุดกำเนิดน้ำแร่

โป่งร้อนท่าปายอยู่ในป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบนท้องที่ตำบลแม่ฮี้เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปายแม่มาลัย) ข้ามสะพานแม่น้ำปายถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 87 – 88 แยกซ้ายเข้าไปอีก 2 กิโลเมตรตรงทางเข้าจะเห็นป้ายตั้งอยู่ค่อนข้างชัดเจนตามทางเข้าบ้านท่าปายเป็นทางลาดยางตลอดทั้งสายมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่และมีน้ำร้อนไหลผ่านทั่วบริเวณกว้างมีบ่อใหญ่สองบ่อนอกนั้นเป็นน้ำผุดหลายจุดความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียสรอบๆโป่งน้ำร้อนเป็นป่าไม้สักภายในบริเวณอนุญาตให้ตั้งเต็นท์พักแรมได้แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นมีร้านอาหารศูนย์บริการอยู่ 

คำแนะนำในการเที่ยว : อยากให้เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเล่นน้ำที่นี้ด้วยเป็นการอาบน้ำแร่แบบธรรมชาติจริงๆท่ามกลางป่าเขาลำธารน้ำไหลร้อนๆเหมาะมากในอากาศเย็นๆและอีกอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับจะมีเสียค่าเข้า 40 บาทสำหรับคนไทยเหมือนอุทยานแห่งชาติทั่วไปและสำหรับใครที่อยากอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบนี้โดยการใช้บริการของเอกชนพื้นที่ด้านนอกอุทยานจะมีรีสอร์ทชื่อท่าปายฮอทสปริงให้บริการอยู่จะมีห้องส่วนตัวหรือบ่อรวมที่สะอาดเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเล่นน้ำลำธารค่ะ